GothCon XXXIV

Välkommen till GothCon XXXIV

Nytt år, ny påsk! …
och därmed också ett nytt GothCon!

Det blir i år 34:e året i rad som GothCon arrangeras under påsken i Göteborg. Det är en gedigen samling skara människor som på ett eller annat vis väljer att fira påsk med detta årligen återkommande spelkonvent. Under de senaste åren har det varit en stabil skara på nära 2 000 besökare. Detta är naturligtvis mycket glädjande och det är vår förhoppning att även detta år åstadkomma ett minnesvärt konvent som skänker lycka och glädje.

Så har det åtminstone varit för mig själv sedan jag besökte mitt första GothCon 1992. Föga anade jag dock då att jag nu, 18 år senare, skulle deltaga på GothCon iklädd rollen som konventschef. Kanske du själv om några år kan se tillbaka på din GothContid och säga något liknande? Det är självfallet både smickrande och hedervärt att axla ett sådant ansvar och tillsammans med övriga eldsjälar i GothCons legioner hoppas jag kunna leva upp till de förväntningar som ställs.

Som varit fallet under de senaste ca 15 åren så kommer vi även i år inhysa oss på Hvitfeldtska gymnasiet i centrala Göteborg. Som vanligt råder platsbrist och i år ”kryddas” vår tillvaro dessutom lite extra av att den byggnad som normalt inhyser kök och cafeteria kommer byggas om under våren 2010. För GothCons del innebär detta att vi saknar tillgång till dessa lokaler, vilket gör att det uppstår ”intressanta” logistiska problem vad gäller mat- och receptionslösning. Vi räknar dock med att lösa detta på ett tillfredsställande sätt och hoppas att ni, våra besökare, har överseende med de tillfälliga ändringar som detta medför i våra normala rutiner.

Varmt välkomna till GothCon XXXIV!

Morgan Johansson Ordförande och C GothCon