GothCon XXXIV

Webbanmälan

Webbanmälan 2010 inaktiverad.

Anmälan - Instruktioner

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du anmäler dig!

Föranmälan måste göras senast torsdagen den 25 februari 2010. För sent inkomna anmälningar kan bli behandlade ändå, men bekräftelse hinner oftast inte skickas ut i dessa fall. De som anmäler sig för sent får dessutom betala mellanskillnaden till priset i dörren. Anmälan är personlig och bindande.

Det finns två sätt att föranmäla sig till GothCon, antingen genom att fylla i en postgiroblankett eller via webben. När du anmäler dig på webben får du registrera dig i vår databas, följ bara anvisningarna. Skriv ditt personnummer* (alla 10 siffrorna) på postgiroblanketten som du betalar med till kontonummer 487 56 09-2. Du måste använda kulspetspenna, annars syns inte vad du har skrivit.

Skriv TYDLIGT!

Använd helst GothCons bifogade blankett, men det går bra med en tom blankett vid webanmälan eller om du inte får tag i någon av GothCons blanketter.

Titta i schemat, som finns på baksidan av foldern, vilka pass spelet du vill spela går, välj rad efter passnummer (“Övrigt”, om spelet inte är passbundet). Därefter letar du upp koden som hör till spelet och skriver den till höger om passnumret. Koden består av en bokstav som visar vad det är för typ av spel (R för Rollspel, K för Kortspel o s v) och två siffror som enbart är en numrering av den typen av spelarrangemang (01, 02, 03 o s v).

Upprepa proceduren på en ny rad för varje spel du vill spela spela. Kryssa för, eller skriv, den inträdesavgift du skall betala. Observera att du får billigare inträde om du blir medlem i GothCons Vänner. Är du arrangör ska du inte betala inträdesavgift, utan istället kryssa i rutan avsedd därför.

Fyll i din E-postadress* och telefonnummer* i de angivna fälten. Fortsätt sedan med att kryssa i, eller skriva, om du vill förbeställa något av följande: t-shirt med årets logotyp för 80 kronor (ange storlek och modell, se sida 4), eller om du vill ha middag 55 kronor per dag (ange vilken eller vilka dagar och om du är vegetarian).

Personnumret (alla 10 siffrorna)* och kön* är viktigt om du vill vara medlem i GothCons vänner och behöver endast fyllas i ifall du vill vara medlem, och därmed få rabatt på inträdet. Om du använder en tom blankett skriver du dessa uppgifter till höger om spelanmälan.

Vid laganmälan till spelpass anmäler en enda person hela laget och de andra lagmedlemmarna skriver inget om detta på sina blanketter. Det gäller även betalning. Glöm inte att skriva upp ert lagnamn!

I år kan du också kryssa för ifall du vill jobba på GothCon, om du gör detta kommer C Personal att ta kontakt med dig för att försöka hitta en bra arbetsuppgift. Observera att det inte är säkert att du kan få jobba på konventet bara för att du kryssar i denna ruta, men chansen är stor!

Skriv ditt namn och din adress i rutan avsändare, så att vi kan skicka dig en anmälningsbekräftelse och ett andrautskick. Kom ihåg att man bara kan anmäla en (1) person per blankett. Lägg ihop kostnaderna och skriv summan både under “Total summa att betala” och vid “Svenska kronor”.

Gå till posten och betala in. Klart.

Att fylla i en tom blankett

Se till att fylla i rätt postgironummer (487 56 09-2) och betalningsmottagare (Föreningen GothCon).

Rita därefter av GothCons bifogade blankett, eller skriv i en spalt uppifrån och ner. Den personliga koden skall stå vid meddelandet till betalnings mottagaren.

Viktigt att tänka på

Ta med kvitto på postgirobetalningen. Ibland slarvar Nordea och vi får ingen bekräftelse på din betalning. Då måste du ta med dig kvittot för att vi skall kunna se att du har anmält dig! Tänk också på att det tar några dagar för betalningen att nå oss.

Betalningen måste vara oss tillhanda för att du ska räknas som anmäld!

Utlands bosatta

Om du är bosatt utomlands skriver du istället ett brev till anmälningsansvarig med all ovanstående information, och sedan betalar du på plats vid incheckningen.

Observera att denna service endast är tillgänglig för besökare bosatta utanför Sverige.

Märk kuvertet GothCon och skicka det till:

Emma Carlström
Östra Andersgårdsgatan 1b
417 15 Göteborg
SWEDEN

*=Dessa uppgifter behöver endast fyllas i av dig som vill vara medlem i GothCons vänner. Frågor och svar om varför all information måste vara med finns på: http://gothconsvanner.sverok.net