Välkommen till GothCon XL!

År 1977 hölls ett litet konvent på Filosofiska Fakulteternas Studentkår, i Göteborg. Konventet med namnet “Konvent 77” och de ca 25 deltagarna utgjorde starten till vad som senare blev känt som GothCon.

Nu mera hålls GothCon varje påsk på Hvitfeldtska gymnasiet och lockar runt 2 000 besökare. GothCon har utökat konventet med en barn-flygel, butiksytor och väldigt mycket mer spel. Vi håller kvar vid de traditionella spelformerna så som rollspel, brädspel, kortspel, figurspel och lajv men har också utökat med cosplay, föreläsningar och andra scen-arrangemang.

2016 firar GothCon 40 konvent och i romerska siffror XL. Det betyder att vi kommer fira i vårt jubileum i extra stort format, ett GothCon med extra allt!

GothCon äger rum i Göteborg varje påsk och vem som helst får delta, även om vi rekommenderar at våra besökare under 15 år kommer i sällskap med vuxen. Konventet är helt drogfrit.