Kallelse till årsmöte i Föreningen GothCon

Föreningen GothCon kallar härmed till årsmöte.

Datum: 2013-07-28
Tid: 12:00
Plats: Studenternas Hus: Kårpuben (Götabergsgatan 17, Göteborg)

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Fastställande av röstlängd

5. Mötets utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Val av justerare (2st)

8. Val av rösträknare (2st)

9. Ekonomisk berättelse

10. Verksamhetsberättelse

11. Revisionsberättelse

12. Styrelsens ansvarsfrihet

13. Val av ny styrelse
13.1 Val av ordförande
13.2 Val av vice ordförande
13.3 Val av sekreterare
13.4 Val av kassör
13.5 Val av ledamöter (3st)

14. Val av revisorer (2st)

15. Val av valberedning (2st)

16. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

BilagaStorlek
dagordning_-_arsmote_-_2013-07-28.docx17.31 kB